آموزش php قسمت ۱ – مقدمه

  مقدمات php

  ووردپرس بر اساس زبان phpنوشته شده است.هرچیزی که ما در ووردپرس می بینیم با phpاجرا و پردازش می شود.developer ووردپرس باید با این زبان اشنا باشد تا بتواندامکانت سفارشی به ووردپرس اضافه کند.ووردپرس با استفاده از قالب و پلاگین می تواندامکانات سفارشی را در خودش پیاده سازی کندو قطعا برای نوشتن و پیاده سازی اینها ما به زبانphpنیاز داریم در این مقاله ما با مقدمات زبان phpاشنا می شویم که شامل 

  مقادیر و انواع داده ها در زبان

  ما زبان برنامه نویسی را استفاده می کنیم برای این که بتوانیم مسائلی را در دنیای نرم افزار حل کنیم.در یک مسئله به ما داده میدهند و از ما خروجی می خواهندما باید این را در یک زبان برنامه نویسی وارد کنیم حل کنیم و یک خروجی را تولید کنیم.پس ما می توانیم در زبان برنامه نویسی برنامه هایی بنویسیم که ان برنامه ها مسائل ما را حل می کنند خیلی سریع تر و خیلی با دقت تر از ما

  خوب یک زبان برنامه نویسی شامل چه چیزهایی میتواند باشد؟

  اصل کار ما باداده است ما با داده ها و مقادیر سرو کار داریم.

  مقادیر چه چیزی می تواند باشد.می توانیم با اعداد,اعداد اعشار,حروف و غیره سر کار داشته باشیم

   

  ;۱  
  
  ;۲.۵
  
  ;"abcd"

  از کنار هم قرارگرفتن حروف رشته یا اصطلاحا string تشکیل می شود

  false:غلط    true:درست

  نیز یک نوع مقدار به حساب می اید

  این مقادیری که ما در زبان برنامه نویسی استفاده می کنیم یک عبارت گفته می شود.

  این عبارت می تواند حالت پیشرفته تری به خود بگیردمانند:

   

  ;۱+۱
  
  ;۳*۳

  از کنار هم قرار گرفتن مقادیر یک عبارت تشکیل می شود که با کلمه کلیدیexpiration شناخته شده است.

  پس علامتی که بین دو مقدار قرار می گیردعملگر گفته می شود

  عملگرها در دنیای برنامه نویسی عملا می تواند دو مقدار را با هم مرتبط کنند

  Operator یا عملگر عملیات ریاضی را انجام می دهند و باقیمانده را نشان می دهند

  عبارات و دستورها

  در زبان برنامه نویسی وقتی می خواهیم یک کاری را انجام دهیم باید یک دستور بنویسیم

  این دستور شامل عبارتها ست.دستورات از عبارات ساخته می شود.

  در زبان phpتمام دستورات با  ( ; )(سیمی-کالن)به انتها می رسد

  ما در زبان برنامه برنامه نویسی مقادیر را داریم مقادیر باعث می شود که ما عبارات را بسازیم عبارات باعث می شود که ما دستورات را بسازیم

  value=expiration=statement
  ;(۳*۳)+(۳+۳)

  یک دستور (statement)می باشد این مرحله استفاده کامل از مقادیر(value)و اجرای یک حداقل دستور در زبان برنامه نویسی است برای اینکه بتوانیم مسئله مان را حل کنیم

  تعریف متقییرها

  bindingمی تواندوضعیت یک دستور(statement)را برای ما ذخیره کند.در زبان php برای تعریف یک binding از علامت دولار($)استفاده می کنند.bind کردن یعنی متصل کردن هر وقت بخواهیم یک دستور (statement) را bind کنیم باید متصل بشود به یک کلمه خاص و ان کلمه خاص باید با یک حرف شروع شود و ان حرف خاص دولار ($)می باشد

  علامت bindکردن (=) میباشد
  ;(۳+۳)+(۳+۳)=binding Name$
  ;۶+۸= Sum Of Two Number$
  ;result =$bindingName+$Sum Of Two Number$

  پس مزیت اصلی bindingName$این است که کمک می کندکه وضعیت statementدر زمان اجرای برنامه داشته باشیم و از این براحتی استفاده کنند

  bindingهمان متقییر می باشد

  مثلا:Is User Logged In= True$ می تواند از trueبه false تقییر کند.

  این متقییر می تواند در زمانی که کد اجرا می شود در زمان اجرا مقادیر تقییر کند.

   

   

  ساختار تصمیم با استفاده از شرط

  شرط ها برای حل مسائل استفاده می شود

  مانند:

  ;۴۰=a$
  
  ;۲۰=b$
  
  if($a-$b>30)
  
  }
  
  {
  
  else
  }
  
  {

  (if)کمک می کندکه دستورات طبق یک شرایط اجرا شود

  در داخل (if) هر چیزی که خروجی (false )یا(true) باشد قرار می گیرد

  شرط (if)و (else)به این شکل است که اگر شرط درست بود تمام دستورات در براکت{} بعد از (if)اجرا شود

  اگر شرط درست نبود دستورات در براکت {}بعد (else)قرار بگیرد به این شرط (if-else)گفته می شود

  شرط ها کمک می کند دستورات بر اساس مقدار داده هاو عملیات هایی که داده ها برروی هم انجام می دهند انجام دهیم.

  کاربرد اصلی (if)اجرای دستورات بر اساس شرایط باشد.

  images

  ساختارکنترل با استفاده از سوییچ

  به جای (ifو else) می توان از (switch)استفاده کرد.دستورات بین (breakوcase)قرار می گیردوهر کجا که(case)مقدارش (true)شود یعنی مقداری که روبروی( case) قرار گرفته با ورودی (switch)با هم مقایسه می شوندوقتی که با هم برابر باشند (break)فراخوانی می شود واز (switch)خارج می شود مانند:

  ;۵=a$
  ;۳=d$
  switch($d)
  {
  :case 10
  ;break
  :case 5
  ;breack
  :case 4
  ;break
  }

  وهمچنین می توان به جای  متقییر در پرانتز(switchاز true ) استفاده کرد مانند:

  ;۵=a$
  ;۳=d$
  (switch(true
  {
  :case $d+$a>10
  ;break
  :case 5
  ;breack
  :case 4
  ;breack
  
  :default
  
  ;break

  زمانی که حالت (true )در پرانتز (switch)قرار دهیم مقدار (case)می تواند یک (expiration ) باشد اگر این حالت درست باشد دوباره (break )فراخوانی می شود و از حالت (switch)خارج می شود. اگر در حالت (switchاز break)استفاده نکنیم تمام (case ) بررسی می شوند. (default) زمانی استفاده می شود که هیچ کدام از (case) با ان مقداری که در پرانتز (switch) قرار گرفته مطابقت نداشته باشد.(default) در اخرین مرحله بررسی می شود.پس مزیت ساختار (switch) از لحاظ ساختار کد و بهینه بودن از (ifو else)متعدد و پشت سر هم بهتر است.

  اجرای استاتیک و داینامیک در php

  محتوای استاتیک محتوایی است که توسط زبان برنامه نویسی تولید نشده است و صرفا همان content است که درون فایل html قرار گرفته است.

  به طور کلی، برای طراحی صفحات معمولی وب‌سایت از پسوند html. برای فایل‌ها استفاده می‌شود اما اگر بخواهیم به وب سرور بفهمانیم که با صفحاتی داینامیک سروکار دارد، علاوه بر استفادهٔ درست از تگ‌های  php?> و <? می‌بایست از پسوند php. نیز استفاده کرد.و هرکدی بین تگ های phpنوشته شود به عنوان کد php شناخته می شود.زبان php جون فقط برای web استفاده می شود پس قابلیت ادغام شدن با کدهای html را هم دارد.

  در فایل php هم می توان کد php و هم می توان کد html گذاشت . صفحاتی که هم کد html و هم کد php دارند داینامیک گفته می شود.و به شکل پویا محتوای انها تولید می شود یعنی اینکه بر اساس شرایط و یا بر اساس کارهایی که user یا کاربر انجام می دهد می توان محتوی ان را تققیر دهد.

   

  php?>
  ; isuser logedIn = false$
  }if ($is user loged In)
  ?>
  <a href="#">login</a>
  

  مادر این مثال می خواهیم بدانیم که کاربر login شده پس یک متققیر در داخل کد php تعریف می کنیم (if) زمانی اجرا می شود که متققیر trueباشد حالا متقییر را در داخل پرانتز (if) به کار می بریم و بعد پرانتز باز می کنیم و  پرانتز را در پایان کد php می بندیم

   

  پس می توانیم چندین بار کدهای php را باز و بسته کنیم.شروع شرط را در یک تگ php نوشتیم و انتهای شرط را در یک تگ php دیگر نوشتیم. ترکیب فایلهای php و htmlفقط در فایلهای php انجام می گیرد.

  ما می توانیم کدمان را به شکل دیگری نیز بنویسیم به این صورت:

  
  <a href="#">login</a>
  
  

  پس به جای پرانتز باز (:)دونقطه می گذاریم و به جای براکت بسته( ;endif)و متقییر را حذف می کنیم کدمان به شکل مرتب تری ظاهرمی شود.

  ارسال نظر

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.