نکاتی درباره ی گرید ریسپانسیو

   مشکلی نیست که عناصری را در داخل فیلدها قرار دهید که با شبکه مطابقت ندارند ، تا زمانی که فیلد اصلی روی ستون ها قرار بگیرد

   

  1 uyj2WoAVx8Bn ThtaXpqhQ
  1 JpdaD1 dr4C9Rb61L3ax A
  1 peiew0MbQ Ln0uA51bCPhg  از ستون به عنوان پدینگ خارج استفاده نکنید مگر اینکه عمدی باشد.

  1 u3X2D61qSyFucHdIWngQ4w
  1 ObCZoQnzO7hblT SU kd5Q  گرافیک بافتی (textural graphics) باید لبه به لبه art board باشد و با بیرون زدن از ستون ها قابل درک است

  1 1qozzDnDpE3jp4DCPbkw

  ریسپانسیو چگونه عمل میکند

  1
  ارسال نظر

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.