آموزش ساخت سوالات متداول ( FAQ ) در وردپرس با افزونه Easy Accordionآموزش افزونه وردپرس
امین مرعشی
آموزش ساخت انجمن در وردپرس با افزونه bbPressآموزش افزونه وردپرس
امین مرعشی
آموزش تغییر نام کاربری با افزونه Username Changerآموزش افزونه وردپرس
امین مرعشی
آموزش تغییر پیشوند جداول وردپرس بدون افزونهآموزش امنیت وردپرس
امین مرعشی
معرفی بهترین افزونه های دیواره آتش (WAF) در وردپرسآموزش امنیت وردپرس
امین مرعشی
آموزش افزایش امنیت وردپرس با افزونه Sucuri Scannerآموزش افزونه وردپرس
امین مرعشی
آموزش تغییر نام کاربری (Admin) از طریق پایگاه دادهآموزش امنیت وردپرس
امین مرعشی