آموزش نمایش مطالب پربازدید در وردپرسآموزش وردپرس
علی امینی
آموزش نمایش تعداد بازدید مطالب وردپرسآموزش وردپرس
علی امینی
نمایش تصویر شاخص در بخش نوشته های پنل وردپرسآموزش وردپرس
علی امینی
تغییر پیام تاییدیه پس از ثبت فرم در افزونه گراویتی فرم و فرم تماس ۷آموزش افزونه وردپرس
علی امینی
قرار دادن پس زمینه ویدیویی برای سربرگ در المنتورآموزش المنتور
علی امینی