علی امینی, نویسنده در تمنتو | صفحه ۳ از ۸

نمایش تصویر شاخص در بخش نوشته های پنل وردپرسکد های وردپرس
علی امینی
تغییر پیام تاییدیه پس از ثبت فرم در افزونه گراویتی فرم و فرم تماس ۷آموزش افزونه وردپرس
علی امینی
قرار دادن پس زمینه ویدیویی برای سربرگ در المنتورآموزش المنتور
علی امینی
نمایش محصولات ناموجود در انتهای لیست محصولات ووکامرسآموزش وردپرس
علی امینی
محدود کردن بخش های پیشخوان وردپرس برای کاربرانآموزش افزونه وردپرس
علی امینی