قرار دادن پس زمینه ویدیویی برای سربرگ در المنتورآموزش المنتور
علی امینی
آموزش المنتور قسمت ۹ (ایجاد مگا منو پیشرفته در المنتور)آموزش افزونه وردپرس
علی امینی
آموزش المنتور قسمت ۸ (پروژه کامل ساخت لندینگ صفحه اصلی سایت المنتور)آموزش افزونه وردپرس
علی امینی
آموزش المنتور قسمت ۷ (ریسپانسیو یا واکنشگرا در المنتور)آموزش افزونه وردپرس
علی امینی
آموزش المنتور قسمت ۵ (تنظیمات صفحات المنتوری)آموزش افزونه وردپرس
علی امینی
آموزش المنتور قسمت ۴ (استایل بخش ها و ستون ها)آموزش افزونه وردپرس
علی امینی
آموزش المنتور قسمت ۶ (بازیابی تغییرات در المنتور)آموزش افزونه وردپرس
علی امینی
آموزش المنتور قسمت ۳ (تنظیمات بخش ها و ستون ها)آموزش افزونه وردپرس
علی امینی