۰۲ تیر ۲۰۲۱ تمنتو

چرا باید XML-RPC در وردپرس را غیر فعال کنیم ؟آموزش امنیت وردپرس
امین مرعشی