فرم های درخواست همکاری

 چنانچه باور دارید فردی توانا هستید و به دنبال محیطی هستید برای افزایش توانایی ها و دانش خود ، رزومه ی خود را برای ما ارسال کنید.

فرصت های شغلی در هاست ایران

شما می توانید به سه صورت جهت استخدام در هاست ایران اقدام نمایید :

  1. تکمیل فرم استخدام برای سمت مورد نظرتان
  2. ارسال رزومه برای سمت مورد نظرتان
  3. ارسال رزومه به آدرس ایمیل job[at]themento.net

انتخاب فرصت شغلی

لطفاً قبل از پر کردن فرم شرح سمت ها، وظایف و مهارت های مورد نیاز را در صفحۀ فرصت ها شغلی بررسی نمایید. فرم زیر در بخش مهارت های تخصصی بر اساس سمت انتخابی شما تغییر می کند.