افزونه های جانبی گوگل کروم برای وبمستران و طراحان وبمتفرقه
علی امینی
افزونه های جانبی فایرفاکس برای وبمستران و طراحان وبمتفرقه
فاطمه احمدزاده
آشنایی با ابزار گیت و اهمیت استفاده از آنمتفرقه
فاطمه احمدزاده